Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus menee eteenpäin

02.11.2020 klo 15:36

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on Suomessa yritetty tehdä monta kertaa ja monen hallituksen toimesta. Moni ehkä miettii tuleeko siitä koskaan valmista.  Itse istun nyt neljättä kautta eduskunnassa ja olen ehtinyt nähdä monen sote-uudistuksen kaatuvan loppusuoralla. Viimeksi vuoden 2019 helmikuussa, jolloin Sipilän hallituksen sote-uudistus kaatui perustuslakivaliokunnassa. Mutta nyt tilanne on erilainen. Uskallan uskoa, että Marinin hallituksen äskettäin esittelemä ehdotus etenee maaliin asti. Ja se on tärkeää.

 

Koska on varmasti hyvä muistuttaa, miksi tarvitsemme sote-uudistuksen. Siksi, että kaikkien ihmisten oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus laadukkaaseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kun hän sitä tarvitsee. Tarvitsemme nykyistä kestävämmän järjestelmän. Hallituksen uudistuksessa on tähän tarvittavat ainekset. On tässäkin mallissa tietenkin haasteensa. Mutta, jos tässä olisi kyse helposta uudistuksesta, olisi se tehty jo valmiiksi. Tiedämme, että sote-palvelut ovat raskaita kuntien taloudelle. Siksi on hyvä, että 310 kunnan ja 19 sairaanhoitopiirin sijasta vastuu hoidosta ja hoivasta siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingille.

 

Samalla on rehellistä sanoa ääneen, että tämäkin uudistus on jo nyt ollut pitkä ja työntäyteinen. Yhteisymmärrykseen pääseminen hallituksessa on vaatinut monta luovaa ratkaisua. Yhdessä ministerikollegani Thomas Blomqvistin kanssa olemme tehneet pitkää päivää ja välillä myös yötä tämän uudistuksen parissa.

 

Kova työ tuotti tulosta. Pohjanmaan osalta sote-rahoitus on nyt selvästi parempi kuin lausuntokierroksella olleessa esityksessä. Esimerkiksi  kaksikielisien palveluiden järjestämiseen kiinnitetään nyt enemmän huomiota. Ns. kaksikielisyyskertoimen  korotus merkitsee Pohjanmaan hyvinvointialueelle noin 9,4 miljoonaa euroa enemmän vuosittain. Se on paljon rahaa esimerkiksi vanhuspalveluiden kannalta.

 

 

Demokratian näkökulmasta on keskeistä, että tulevilla hyvinvointialueilla on riittävä itsehallinto. Verotusoikeus on aidon itsehallinnon tärkeä edellytys, jotta hyvinvointialue voi itse päättää sekä tuloista että menoista. Hallitus on siksi sitoutunut siihen, että maakuntaveroa koskevan lainsäädännön on oltava valmis tämän vaalikauden aikana, jotta vero voidaan ottaa käyttöön vuonna 2026. Jos aikataulu ei pidä, hallitus tulee vuoden 2022 kehysriihen yhteydessä pitämään huolen siitä, että hyvinvointialueiden rahoituspohja on riittävä. Tämä on keskeistä, jotta voimme turvata laadukkaat sote-palvelut kaikkialla Suomessa.  RKP teki tämän eteen kovasti töitä. Ja lopputulos on nyt huomattavasti parempi.

Lausuntokierroksen jälkeen hallitus on myös parantanut yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden asemaa. Tämä on tärkeää, koska tarvitsemme myös jatkossa esimerkiksi yksityisiä lääkäriasemia ja kolmannen sektorin ylläpitämää ikäihmisten palveluasumista. Toimivia palvelukonsepteja ei tule heikentää.

 

 

Sairaanhoidosta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta koko Pohjanmaan yhteistä sairaalaa. Nykyinen hallitus päätti jo aiemmin antaa Vaasan keskussairaalalle laajan päivystyksen. On hienoa, että sekä Seinäjoella että Vaasassa on nyt laajan päivystyksen sairaala.

Lopuksi haluan vielä todeta, että arvostan Vaasan kaupungin ja viranomaisten toimintaa vaikeassa koronatilanteessa. On toimittu nopeasti ja päättäväisesti niin kuin pitääkin ja koronatartuntaluvut ovat lähteneet selkeään laskuun. Meidän kaikkien on nyt yritettävä jaksaa tehdä kaikkemme, jotta kehitys jatkuisi myönteisenä.

Anna-Maja Henriksson

Suomesta energiatutkimuksen kärkimaa

On tärkeää keskittyä nimenomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat pöytään myös uusia yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, painotti kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tiistaina.
Joakim Strand
eilen klo 14:35

Suomen tulee olla suunnannäyttäjä konfliktinratkonnassa

Meidän on myös jatkossa otettava aktiivinen rooli konfliktinratkaisussa kansanvälisellä kentällä.
Anders Norrback
30.11.2020 klo 15:00

Jokaisella on vastuu puuttua häirintään ja väkivaltaan

Keskiviikkona vietettiin kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa kaikkien niiden naisten muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä lähisuhdeväkivallan seurauksena.
Anna-Maja Henriksson
29.11.2020 klo 06:33

Miehistötuki Suomen lipun alla purjehtiville aluksille on iloinen uutinen

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen lakiesitys meriliikenteen väliaikaisesta tuesta koronapandemian seurauksena. Varsinais-Suomen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist  on iloinen päätöksestä.
Sandra Bergqvist
27.11.2020 klo 14:22

Biaudet syvästi huolissaan: Naisille suunnattu apu ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille 

Suomessa olemme taistelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yli 100 vuotta. Koronakriisi voi entisestään vaikeuttaa uhrien tavoittamista ja auttamista, koska väkivalta tapahtuu usein kotona. Väkivallasta ilmoittaminen eteenpäin on monelle yhä vaikeaa. 
Eva Biaudet
25.11.2020 klo 16:48

Ruovikon niitolla parannetaan vesien tilaa ja rantojen viihtyvyyttä

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vierailivat tänään Kirkkonummen Långvikissa tutustumassa John Nurmisen Säätiön Rannikkoruokohankkeeseen.
Anders Adlercreutz
20.11.2020 klo 18:13

Henriksson laitonta uhkausta koskevasta lakimuutoksesta:   Tärkeä askel maalittamisen torjumisessa

Eri ammattiryhmien kohtaama uhkailu ja häirintä ovat lisääntyneet viime aikoina. Hallitus antoi tällä viikolla esityksen rikoslain muuttamisesta siten, että laiton uhkaus olisi yleisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustoimensa vuoksi
Anna-Maja Henriksson
20.11.2020 klo 16:09

Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään ja uskoon tulevaisuuteen

Tänään 20 marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on huomioida lapsen hyvinvointia ja lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
Veronica Rehn-Kivi
20.11.2020 klo 15:08

Norrback toivottaa tervetulleeksi kansalaisaloitteen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) toivottaa tervetulleeksi keskustelun kansalaisaloitteesta, suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, jota käsitellään eduskunnan täysistunnossa.   
Anders Norrback
19.11.2020 klo 10:36

Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat valttämättömiä

Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelua laista laajakaistarakentamisen tuesta. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Tukiohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää esitystä tervetulleena.
Sandra Bergqvist
18.11.2020 klo 18:12

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Vuoden 2021 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.10.2020 klo 11:22

Välikysymyskeskustelu 30.9.2020

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.09.2020 klo 15:00

Pääministerin ilmoitus EU:n elpymisrahastosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.09.2020 klo 14:54

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu.

Ryhmille annettiin 2 minuutin pituisen puheenvuoron. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron piti edustaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
08.09.2020 klo 16:18

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30