EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

15.11.2023 klo 16:16
Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 

- RKP antaa vahvan tukensa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistamiselle ja siten myös aktiiviselle osallistumiselle EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan. Yhdymme selonteon näkemykseen, jonka mukaan on tärkeää, että EU on aidosti valmis käyttämään nopean toiminnan kykyään. Tämän vastuun toteuttaminen edellyttää päätöksentekoprosessien uudistamista ja yhteisen rahoituksen lisäämistä.


- Kansainvälinen yhteistyö kehittää myös omaa osaamistamme ja vahvistaa kansainvälistä rooliamme, jotta kriisinhallintaoperaatiot olisivat tehokkaampia ja kohdennetumpia. Suomen tulee esimerkiksi vahvistaa kokonaisvaltaisuutta kriisinhallinnassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, sanoo Biaudet.

 
Eva Biaudet
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri