Tärkeämpää kuin koskaan aiemmin  luoda uskoa tulevaisuuteen

24.01.2023 klo 15:28
Eduskunnassa on tänään käyty  lähetekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (RKP) korosti, kuinka tärkeää on luoda uskoa tulevaisuuteen erityisesti nuorille.

Elämme poikkeuksellisia aikoja pandemian, Ukrainan sodan, energiakriisin ja epävakaiden markkinoiden vuoksi.

- Tulevaisuuden valiokunnan puheenjohtajana haluan korostaa, että valiokunta on eri yhteyksissä nostanut esiin, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä johtavaan rooliin kestävän tulevaisuuden työssä kehittämällä suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista järjestelmätasolla (Eller systeemitasolla? sekä energia- ja ympäristöteknologiassa. Ilmastonmuutos vaatii uusia teknisiä ratkaisuja. On tärkeää, että kohtaamme tulevaisuuden määrätietoisesti ja varmistamme riittävän osaamisen myös jatkossa. Hallituksen tavoite ja siihen liittyvät toimet nostaa nuorten aikuisten korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä 50 prosenttiin ennen vuotta 2030 vievät meitä oikeaan suuntaan, Strand sanoo.

Strand painotti myös sitä miten raportti korostaa tulevaisuuden varautumisen kehittämisen tärkeyttä. Suomi on aiemmin saanut kansainvälistä tunnustusta osaamisestamme toimitusvarmuudessa kuin myös vakaan oikeusvaltion turvaamisessa.

- Vuosittaisen oikeusvaltioindeksin mittausten mukaan Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa vahvojen oikeusvaltioiden listan kärjessä, kun taas esimerkiksi USA on mennyt listalla taaksepäin viime vuosina. Huolestuttavaa kehitystä maassa, joka kerran näytti suuntaa muille. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa jatkossakin nähdä vahvan oikeusvaltion olevan länsimaisten demokratioiden keskeinen arvo. Siksi Suomen tulee olla aktiivinen kaikilla eurooppalaisella ja kansainvälisellä areenoilla, joilla voimme taistella demokratian rappeutumista vastaan, Strand toteaa.

Strand päätti ryhmäpuheen toteamalla, kuinka tärkeää on, että voimme tänään käydä aktiivista keskustelua tulevaisuudesta ja keskustella siitä, kuinka voimme parhaiten varmistaa Suomen menestyksen tulevaisuudessa. Mietintö tarjoaa hyvät mahdollisuudet laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Joakim Strand
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri