Lisää opetustunteja toisessa kotimaisessa kielessä

19.01.2023 klo 15:46
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen toisen kotimaisen kielen opetuksen lisäämisestä

Syksystä 2024 alkaen B1-kielen opetusta lisätään yhdellä viikkotunnilla vuosiluokilla 7–9. Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että RKP:n pitkän aikavälin tavoite on nyt toteutumassa.

- RKP on jo pitkään pitänyt esillä ruotsin kielen opetustuntien lisäämisen tärkeyttä, ja aktiivisesti ajanut asiaa hallituksessa. Nyt tämä työ tuottaa tulosta. Suomenkielisissä kouluissa B1-oppimäärän alkamisajankohdan aikaistaminen 6. luokalle 7. luokan sijasta vuonna 2016 johti käytännössä ruotsin viikkotuntien määrän vähenemiseen 7.–9. luokilla, koska opetustunnit jaetaan neljälle luokalle kolmen sijasta, Henriksson sanoo.

Lisätunnit sijoitetaan 7. luokalle. Viikkotuntien jakautuminen on tällöin seuraava: 2 viikkotuntia 7. luokalla ja yhteensä 3 viikkotuntia vuosiluokilla 8–9.

Henriksson korostaa, että kaksikielinen Suomi on koko maan etu.

- Suomenkielisten koulujen ruotsinopettajat ovat jo pitkään tuoneet esiin tarpeen lisätä ruotsin viikkotunteja vuosiluokilla 6–9. Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle keskeistä. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys konkretisoi sitä entisestään, mikä tarkoittaa, että ruotsin kielen merkitys kasvaa myös Suomelle. RKP tulee aina edistämään konkreettisia toimia kaksikielisyyden edistämiseksi Suomessa, Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri