Askel lähempänä kestävää susipolitiikkaa

20.09.2022 klo 11:28
Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään antanut päätöksensä kansalaisaloitteesta, joka käsittelee suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Valiokuntaan kuuluva kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on tyytyväinen lopputulokseen.

Valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteen perusteella muun muassa, että hallitus pyrkisi varmistamaan, että luvat myönnetään siten, että mahdolliset oikaisuvaatimukset eivät estäisi toimenpiteen toteuttamista. Lisäksi esitetään, että eduskunta toteaisi, että susien lukumäärän viitearvon määrittäminen ei perustuisi pelkästään genetiikkaan, vaan myös turvallisuuteen, sosiaalisiin tekijöihin ja metsästyskulttuuriin. Tässä on myös syytä tarkastella lähemmin, miten asiaa käsitellään Ruotsissa.


- Olen tyytyväinen valiokunnan lausuntoihin ja siihen, miten kansalaisaloitteen käsittely on edennyt valiokunnassa. Jos eduskunta hyväksyy päätösehdotuksemme, olemme askeleen lähempänä kestävää susipolitiikkaa. Susipolitiikassamme on vielä monia haasteita, mutta otamme kuitenkin askeleen eteenpäin, sanoo Norrback.  
Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri