Oikeus elämään ja terveyteen on taattava kaikissa tilanteissa

16.09.2022 klo 10:17
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi potilasturvallisuuslakia koskevan mietinnön. Valiokunta kannattaa lakiesitystä, joka perustuu riittävän suojatyön takaamiseen tehohoidossa ja kriittisessä kotihoidossa työkiistan aikana, mutta ehdottaa pieniä muutoksia asiantuntijalausuntojen perusteella

Sekä perustuslakivaliokunta että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat myös antaneet lausuntonsa, jotka tukevat lakiesitystä. RKP:n kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi uskoo, että vaikka tilanne on vaikea ja että omaishoitajien turhautumisesta on vahva ymmärrys, meidän on varmistettava, ettei meneillä olevan työtaistelun aikana menetetä ihmishenkiä.


- Uskon vahvasti julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoomme, joka tarjoaa kaikille kansalaisille perusturvan ja yhtäläisen mahdollisuuden saada tarvittaessa hoitoa ja apua. On tärkeää huomauttaa, että nyt ei ole kysymys omaishoitajien lakko-oikeuden rajoittamisesta. Omaishoitajat ansaitsevat toimivat, oikeudenmukaiset ja miellyttävät työolosuhteet. Heidän työtään pitää arvostaa myös muulla tavalla kuin kauniilla sanoilla. Toivon vilpittömästi, että saamme konfliktiin ratkaisun, jotta tätä lakia ei tarvitse soveltaa, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi korostaa myös, että tehtävämme on suojella ihmishenkiä kaikissa tilanteissa, erityisesti tehohoidossa, mutta pelisääntöjen tulee olla selvät.

- Ehdotetun lain säännöksiä tulisi soveltaa vain tilanteissa, joissa työriidan aiheuttama henkilöstöpula vaarantaa asiakkaiden tai potilaiden hengen tai terveyden. Kynnys julkisen vallan väliintulolle työriitatilanteessa tulee olla korkea ja sen tulee olla viimeinen keino riittävän henkilöstön turvaamiseksi työriidan aikana. Perusteet rajoituksille tulee olla tarkasti punnittuja ja rajoitusten tulee olla selkeästi määritelty ja rajattu, jotta ne voidaan kokea oikeiksi ja hyväksytyiksi, Rehn-Kivi sanoo.

 
Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri