Tasa-arvopoliittinen selonteko

14.09.2022 klo 14:55
Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet

Arvoisa puhemies, 30-vuotiaana uutena kansanedustajana vuonna 1991 en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että olisi radikaalia olla feministi. Vuonna 1995 Hillary Clinton sanoi iskulauseenaan, että ”ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia ja naisten oikeudet ihmisoikeuksia”. Luulimme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman edistävän tasa-arvotyötä aimo harppauksin.

 

Olin tietenkin Margaret Atwoodini lukenut: vuonna 1985 ilmestyneen romaanin nimeltä ”A Handmaid's Tale”. Kirja perustuu Yhdysvaltain kasvavan uskonnollisen oikeiston vahvistumiseen.  Mutta en olisi ikinä uskonut, että tuo dystooppinen romaani voisi tulla niin ajankohtaiseksi kuin Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalia edeltäneessä vaalikampanjassa.  Yhtäkkiä Yhdysvaltain presidenttinä oli naisten oikeuksia vastaan toimiva henkilö, jonka puheet kuulostivat siltä kuin hän olisi tuon dystopian paha roolihahmo. Yksi hänen keskeisistä tavoitteistaan oli Roe vastaan Wade -päätökseen perustuvan aborttioikeuden kumoaminen, missä hän myös onnistui vuonna 2022.  Siksi meidän on keskusteltava naisen ruumiillisen koskemattomuuden suojan vahvistamisesta ja aborttioikeuden mahdollisesti tarvitsemasta perustuslain suojasta. 

 

Arvoisa puhemies, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP iloitsevat erityisesti siitä, että Suomessa nyt ensimmäistä kertaa asetetaan ylivaalikautisia tasa-arvotavoitteita.

 

Hallituksen kunnianhimoinen tavoite Suomen nostamisesta tasa-arvon kärkimaaksi on tärkeä ja sen saavuttaminen edellyttää määrätietoista työtä ja riittäviä resursseja. Me RKP:ssä olemme ylpeitä siitä, että olemme hyvässä yhteistyössä naisjärjestöjen kanssa saaneet johtaa hallituksen historiallista seksuaalirikosuudistusta, joka tulee voimaan ensi vuonna. Seksuaalirikosuudistuksella vahvistetaan naisten tosiasiallinen vapaus päättää omasta seksuaalisuudestaan. Vain kyllä tarkoittaa kyllä. Siinä menee väkivallan raja seksuaalisten suhteiden osalta.

 

Hallitusohjelmassa on ennätysmäärä tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettu ja perhevapaajärjestelmä perustuu nyt siihen, että vastuu vanhemmuudesta jakaantuu tasan vanhempien kesken. Mahdollisuus pakkoavioliiton kumoamiseen palauttaa uhrin oikeudet. Naisiin kohdistuvan raportoijan perustaminen vahvistaa edellytyksiä havaita sekä naisiin kohdistuva väkivalta sekä perheväkivalta. Tärkeitä hallituksen esityksiä on tulossa koskien sukuelinten silpomisen nimenomaista kriminalisointia, sterilisointivaatimuksen poistamista translaista ja lähestymiskiellon tehostamista. Ruotsalainen eduskuntaryhmä edellyttää translain käsittelyn priorisoimista täällä eduskunnassa, jotta vanhentuneesta laista ja sen epäinhimillisestä sterilisointivaatimuksesta päästäisiin vihdoin eroon.

 

Arvoisa puhemies, Suomi on tilastojen mukaan EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Se on tosiasia, jolta emme saa ummistaa silmiämme. Riski väkivallan uhriksi joutumisesta on vielä suurempi haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvilla naisilla, kuten esimerkiksi vammaisilla. Väkivalta on saatava loppumaan.  Se on Suomen suurin ihmisoikeusongelma. Turvakotien ja Seri-tukikeskusten lisäksi meidän on puhuttava myös väkivallan tekijöistä. Mistä tämä väkivalta tulee? On tärkeää, että myös kaikki miehet osallistuvat tähän keskusteluun.

 

Vihapuhe uhkaa erityisesti nuorten tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen sananvapautta.  Osaamista on vahvistettava viranomaisissa ja työpaikoilla. Oikeusministeriön työryhmän ehdotus maalittamisen erillisestä kriminalisoinnista on tervetullut.

Selonteossa mainitaan myös niin sanottu anti-gender-liikehdintä, joka kiistää ihmisoikeuksien universaaliuden ja pyrkii heikentämään tasa-arvoa. Naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kansainvälistä ihmisoikeussopimusjärjestelmää on alettu kyseenalaistaa myös Euroopassa.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää koulutuksen ja työelämän eriytymistä sukupuolen mukaan esteenä hyvinvoinnille. Segregaatio on erityisen voimakasta sosiaali- ja terveydenhoitoalalla ja tekniikan alalla. Tasa-arvoministerin lakiehdotus tasa-arvosuunnittelun laajentamisesta varhaiskasvatukseen tukee rajoittavien sukupuolistereotypioiden vastaista työtä. Myös sukupuolten väliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen silmiinpistäviä. Entistä sukupuolisensitiivisemmät terveydenhuoltopalvelut ovat kaikkien etu.

 

Arvoisa puhemies, ei ole mitään syytä, miksi hallituksen tavoite tehdä Suomesta tasa-arvon kärkimaa, ei voisi toteutua. Sitoutumalla feministiseen ulkopolitiikkaan Suomi voisi osoittaa yhteenkuuluvuuttaan niiden maiden kanssa, jotka edistävät naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri