Ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille

17.06.2022 klo 10:05
Eduskunnassa käytiin tänään kuulemiskeskustelu keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen (RKP) korosti ryhmäpuheessaan ilmastotyön merkitystä eri tasoilla, sekä minkälaisia mahdollisuuksia ilmastotyö voi avata maamme yrityksille.

Ilmastopolitiikan suunnitelma viitoittaa sitä, miten saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme, erityisesti niin sanotulla taakanjakosektorilla. Tavoitteet on asetettu EU:ssa, mikä kertoo siitä, että on äärimmäisen tärkeää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n tasolla.


-Ilmastotyötä on tehtävä kaikilla tasoilla – kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella. Esimerkiksi useilla suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla on omat kunnianhimoiset tavoitteensa ja suunnitelmansa, sanoo Ollikainen.

Tehokkaan ilmastotyön mahdollistamiseksi tulisi investointimahdollisuuksista tehdä enemmän houkuttelevia.

-Meidän on tehtävä investoinneista houkuttelevia. Lupaprosessien on oltava nopeita. Yhteistyön yritysten kanssa on oltava sellaista, että ne tuntevat olevansa tervetulleita. Meidän tulee suhtautua avoimesti kaikkiin uusiutuvan energian muotoihin, kuten biokaasuun, tuuleen, aurinkoon ja vetyyn. Luovuutta tarvitaan kaikilla tasoilla, sanoo Ollikainen.

Ollikainen korostaa myös energiakysymyksen turvallisuusnäkökohtaa sekä kotimarkkinoiden merkitystä.

-Energian saatavuus liittyy entistä enemmän turvallisuuskysymyksiin. Turvallisuus on kansainvälisesti kasvava markkina. Jos onnistumme välttämään aiemmin tehdyt virheet, voimme luoda kotimaiset markkinat, joilla yritykset voivat kasvaa sen kokoisiksi, että ne kykenevät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Venäläisestä energiasta irtautumiseksi tehtävät vaikeat päätökset antavat meille mahdollisuuden löytää kotimaisia ratkaisuja, jotka luovat työtä, toteaa Ollikainen.

-Nyt käsiteltävä ilmastosuunnitelma on vakaalla pohjalla. Suomen on oltava kehityksen eturintamassa ja muistettava, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste, vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille, sanoo Ollikainen.

 
Mikko Ollikainen
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri