Yhdenvertainen kohtelu ja samat oikeudet kuuluvat kaikille yhteiskunnassamme

04.05.2022 klo 17:42
Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuoden 2022 kertomuksesta.

Keskusteluun osallistui kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP). Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa esitettyjen tilastojen perusteella voidaan valitettavasti todeta, että syrjintä on edelleen syvästi juurtunut suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Vammaisuus on suurin syrjintäperuste Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteydenottojen perusteella, vuosina 2018-2021 raportoitiin peräti 806 tapausta.
 
– Oikeudenmukaisessa ja suvaitsevaisessa yhteiskunnassa ei henkilökohtaiset tekijät, kuten äidinkieli, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai etninen alkuperä, saa vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada koulutusta, työtä tai erilaisia ​​palveluita. Kaikkien tasavertainen osallistuminen on yksi oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakiviä, Rehn-Kivi toteaa.

Tällä hetkellä käynnissä on monia vammaisiin vaikuttavia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toivottavasti parantaa heidän asemaansa ja osallistumistaan.
 
– Meistä kansanedustajista usea istuu myös hyvinvointialueemme valtuustossa tai hallituksessa, ja teemme pitkäkantoisia linjauksia palveluista ja niiden laadusta. Toivon, että yhdenvertaisuuden toteutuminen on sote-uudistuksen hengen mukaisesti tärkeä tekijä hyvinvointialueidemme strategioita laadittaessa, Rehn-Kivi sanoo.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri