Erilaisia kestäviä energiantuotantomuotoja tarvitaan hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä

03.05.2022 klo 16:55

Kansanedustaja Anders Norrback(RKP) on jättänytkirjallisen kysymyksen mahdollisuudesta hakea rahoitusta muille uusiutuvan energian tuotantomuodoille kuin tuulivoimalle.  Lisäksi hän kysyy, mikäli ministeriö aikoo muilla tavoin tukea ja edistää vaihtoehtoisten energialähteiden , esimerkiksi vetykaasulaitoksien, rakentamista.

– Haluan tällä kirjallisella kysymyksellä korostaa vaihtoehtoisten energialähteiden merkitystä. Jos haluamme saavuttaa hiilineutraalin Suomen vuoteen 2035 mennessä, on tärkeää pohtia, kuinka voimme kehittää erilaisia ​​kestäviä energiantuotantomuotoja tuulivoiman lisäksi. Myös turvallisuuspoliittisen tilanteen ja huoltovarmuutemme kannalta on tärkeää, että tuemme vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä.

Maakuntaliitot ja kunnat ovat voineet hakea tukea kaavoitukseen ja lupiin, jotka ohjaavattuulivoiman laajentamista. Tukien hakuaika päättyi helmikuussa 2022. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa tuulivoiman laajentamiseen osoitettiin noin kaksi miljoonaa euroa. Kahden edellisen hakuajan aikana yhteensä 16 hanketta rahoitettiin 1,1 miljoonalla eurolla. Avustuksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää tuulivoiman laajentamista.

– Tuet ovat tarpeellisia ja myös laajempiin investointeihin on tarvetta. Samaan aikaan kiinnostus vaihtoehtoisiin energiantuotantomuotoihin, kuten vetyyn, on lisääntynyt. Vaihtoehtoisista tuotantomuodoista voisi tulla todellisuutta, jos taloudellisia kannustimia olisi. Nopeamman siirtymän edistäminen hyödyttää koko energiasektoria ja ennen kaikkea alueita, joilla tuulivoimaan on panostettu jo pitkään, Norrback sanoo.

Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri