Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

22.02.2022 klo 14:56
Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist

Arvoisa puhemies,

Se, että Perussuomalaiset haluaa kaataa hallituksen, ei ole uutinen, mutta on surullista, että se tehdään poliittisten pisteiden toivossa eikä ratkaisujen etsimiseksi tai kehitykseen vaikuttamiseksi. Jos Suomi olisi noudattanut Perussuomalaisten linjaa ja ryhtynyt tukemaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, tilanne olisi melko katastrofaalinen. Autoilijat kärsisivät hintojen noususta vielä nykyistäkin enemmän ja energialaskut olisivat huomattavasti nykyistä kalliimpia. Tuntuu erikoiselta, että Perussuomalaiset tekee välikysymyksen sähkön hinnan noususta, kun he itse ovat ehdottaneet toimenpiteitä, jotka nostaisivat hintoja vielä enemmän.

Arvoisa puhemies,

Energian ja bensan hinta on vakava haaste monille suomalaisille. Kuten hallituspuolueet ja myös Kokoomus ovat huomauttaneet, bensaveron lasku olisi tehoton ja äärimmäisen kallis toimenpide, joka ei kohdistuisi eniten hinnannoususta kärsiviin. Litrahinnan 20 sentin lasku maksaisi yhteiskunnalle noin 800 miljoonaa euroa.

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä ongelmat tulee ratkaista tehokkailla ja kestävillä toimenpiteillä. Viime viikon perjantaina hallitus kertoi useista kohdennetuista toimenpiteistä, joilla vastataan bensan ja sähkön hintojen nousuun. Työmatkakulujen verovähennystä korotetaan, asumiskustannusten nousu huomioidaan entistä paremmin toimeentulotukea myönnettäessä, ilmastoystävällisiä investointeja tuetaan ja kotitalouksille luodaan tuloihin ja alueisiin perustuva kohdennettu tukijärjestelmä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa suomalaisia selviytymään arjessa.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että ministeriö ryhtyy nyt selvittämään niin sanotun ammattidieselin käyttöönottoa.

Myös maatalouden hätä on käynyt entistä selvemmäksi, ja ensimmäisenä toimenpiteenä tietyt tuotantorakennukset vapautetaan kiinteistöverosta koko tältä vuodelta. Mutta tämän elintärkeän alan kriisi ei johdu vain maailmanmarkkinoista vaan myös omista rakenteistamme. Itsestään selvä tavoite tulisi olla, että maanviljelijät saavat korkeamman, kohtuullisen hinnan tuotteistaan. Toimenpiteitä on tehtävä koko ruokaketjussa.

Arvoisa puhemies,

Jos haluamme luoda pysyvän muutoksen, meidän on luotava edellytyksiä vaihtoehtoisille toimenpiteille. Hallitus on jo panostanut öljykattiloiden vaihtoon, infrastruktuuriin sekä sähköautoihin ja joukkoliikenteeseen siirtymiseen. Samalla meidän on avoimesti ja rehellisesti tunnustettava, että tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä hankaluuksissa olevien ihmisten auttamiseksi. Tämä koskee usein erityisesti maaseudulla asuvia ihmisiä. Monet suomalaiset asuvat talossa, jota heillä ei ole varaa myydä tai jonka lämmönlähdettä heillä ei ole varaa vaihtaa. He ovat täysin riippuvaisia autosta, mutta heillä ei ole varaa vaihtaa uudempaan, vähemmän polttoainetta kuluttavaan autoon, sähköautoon vaihtamisesta puhumattakaan. Monet meistä joutuvat ajamaan pitkiä matkoja töihin, päiväkotiin ja lasten harrastuksiin. Monille suomalaisille tämä on suuri taloudellinen taakka. Heitä meidän on autettava ja meidän on tiedostettava se, että ilmastosiirtymä myös johtaa uudenlaiseen taloudelliseen haavoittuvuuteen. Tähän vastaamiseksi meidän on rakennettava uusia turvaverkkoja, ja siksi on tärkeää, että jatkamme siirtymää sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Arvoisa puhemies,

Viime kuukausina olemme oppineet, että tarvitsemme korkean omavaraisuusasteen sähkön osalta. Vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöämme vähennämme myös riippuvuuttamme muista maista. Energiapäätöksillä on nimittäin myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Me RKP:ssä olemme iloisia siitä, että useimmat suomalaiset ymmärtävät, että energiapolitiikka vaatii pitkäjänteisyyttä.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri