Merkillinen välikysymys puolivalmiista lakiehdotuksesta

20.10.2021 klo 15:37
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Anders Norrback kyseenalaistaa tämänpäiväisen välikysymyskeskustelun, joka käytiin eduskunnan täysistunnossa lakiehdotuksesta perheenyhdistämiseksi. 

-Perheenyhdistämistä koskevan lakiehdotuksen luonnos on ollut lausuntokierroksella, mutta hallitus ei ole päättänyt, millainen lakiehdotuksesta tulee. Emme siis tiedä, onko tuleva lakiehdotus hyvä vai huono. Silti tehdään välikysymys.


Eikö hallituksen luottamus tulisi mitata sellaisissa asioissa, joissa kyseenalaistetaan hallituksen tekemiä päätöksiä, Norrback toteaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa. 

Norrbackin mukaan keskustelua pitäisi ennen kaikkea käydä siitä, kuinka parantaisimme edellytyksiä onnistuneeseen perheenyhdistämiseen.

-On tärkeää luoda toimivat toimintatavat perheenyhdistämiseksi. Kukaan meistä ei voi hyvin erossa perheestään. Perheenyhdistäminen voi olla onnistuneen kotoutumisen edellytys.

Norrback painottaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän antamaa tukea lakiehdotukselle perheenyhdistämisiksi. Ihmisten samanarvoisuus ja humaanit arvot ovat perusarvoja, jotka sanelevat RKP:n politiikkaa tässäkin kysymyksessä. 

-Mielestäni tässä välikysymystekstissä masentavaa on se, että siinä jaotellaan ihmisiä sen perusteella, miten he ovat tulleet maahan. RKP:lle ja Ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle sellainen ajattelu on vierasta. Annamme hallitukselle täyden tukemme tavoitteessa edistää perheenyhdistämisiä, Norrback sanoo. 
Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri