Hyvä kokonaisuus ravintoloiden tukemiseksi

20.05.2020 klo 19:59
Ravitsemisliiketoimintaa on rajoitettu voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljettiin 4. huhtikuuta take-away myyntiä lukuun ottamatta.

Eduskunta kuitenkin edellytti rajoitukset hyväksyessään, että hallitus valmistelee ravintola-alalle tukimallin, jolla kompensoidaan kohtuullisia kustannuksia ja lievennetään rajoitusten vaikutuksia.


Hallituksen valmistelema malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Eduskunnan talouslakivaliokunta on tänään saanut valmiiksi ravintolayrittäjien koronatukia koskevan mietintönsä.

Talousvaliokunta ehdottaa mietinnössään, että hallituksen esityksessä ehdotetun ravintolatuen vertailuajankohdan vuoden 2020 tammi-helmikuun rinnalle tuodaan toinen vaihtoehto, joka on vuoden 2019 huhti-toukokuu. Lisäksi talousvaliokunta esittää, ettei hyvityksen määrästä vähennettäisi ELY-keskuksen tai Business Finlandin myöntämää kehittämisrahoitusta.

- Mielestäni pääsimme talousvaliokunnassa hyvään lopputulokseen. Tammi-helmikuu on useiden ravintoloiden kaikkein hiljaisinta aikaa. Talousvaliokunnan ehdotus kannustaa kehittämiseen ja ottaa paremmin huomioon myös sesonkisidonnaiset ravintolat. Uudelleentyöllistämisen tuki laajennettiin koskemaan myös vuokratyötä ja kaiken kaikkiaan 123 miljoonan paketti kasvoi käsittelymme aikana noin 170 miljoonaan euroon, talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Joakim Strand (RKP) toteaa.

- Ala työllisti ennen koronakriisiä noin 50 000 henkilöä noin 10 000 yrityksessä ja oli liikevaihdoltaan yli 5 miljardia euroa. Jokainen työpaikka, joka saadaan synnytettyä uudelleen tähän maahan on äärimmäisen arvokas, Strand lopettaa
Joakim Strand
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri