Työn murros vaatii uusia asenteita ja pelisääntöjä

04.03.2019 klo 13:00

Työelämän murros on yksi tämän hetken keskeisimmistä kysymyksistä. Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat.

– Tämä edellyttää muutoksia lainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan, mutta myös meidän asenteisiimme, kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) sanoo.

Hän peräänkuulutti viisi poliittista uudistusta, jotka ovat tarpeen meneillään olevassa kehityksessä.

– Ensinnäkin tarvitaan riittävän kattava perhevapaauudistus, joilla parannetaan työelämän tasa-arvoa. Työelämää pitää uudistaa niin, että dialogi tapahtuu enemmän työpaikoilla ja päätökset tehdään enemmän paikallisesti. Sosiaaliturvaa on uudistettava kattamaan paremmin myös itsenäiset yrittäjät ja freelancerit, joiden lukumäärä kasvaa koko ajan.

Rehn-Kivi painotti myös koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä, jotta voidaan luoda uskottava ilmastopolitiikka.

Hän ilmaisi myös huolensa siitä, että Suomessa on paljon nuoria, jotka lähtevät ulkomaille opiskelemaan ja jotka päättävät myös jäädä ulkomaille.

– Syyt tälle ovat moninaiset. Voi olla, että työntekemisestä jää verojen jälkeen enemmän käteen ulkomailla kuin Suomessa. Voi olla, että ulkomailla asuvan perheen on vaikea löytää kohtuuhintaista asuntoa pääkaupunkiseudulta, jolloin Suomeen palaaminen on riski. Voi olla, että ulkomailla asuvan suomalaisen elämänkumppani ei saakaan oleskelulupaa Suomesta.

– Meidän pitää tehdä kaikkemme, että koulutetut ja osaavat suomalaiset palaavat Suomeen ja ovat mukana kehittämässä tätä maata, Rehn Kivi sanoo.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri