Veronica Rehn-Kivi

Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-4321

gsm 050-344 5031

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Krista Brunila
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050-5741108

tfn 09-432 4027

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets