Löfström ordnade seminarium i riksdagen om Åland som testområde för förnybar energi

10.11.2017 kl. 14:16

Igår kväll, den 9 oktober ordnade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, i samarbete med företaget CLIC Innovation, seminariet ”Smart Energy Island” i riksdagen. Seminariet presenterade visionen att göra Åland till ett testområde för förnyelsebar energi och riktade sig framförallt till riksdagen och inbjudna gäster vid myndigheter och branschorganisationer i Helsingfors.

Tommy Jacobsson, VD för CLIC Innovation, presenterade det pågående projektet som fått statlig finansiering av innovationsfinansieringsverket TEKES. Representanter från ABB, UPM och mjukvaruindustrin samt forskare från Tammerfors Universitet och representanter från TEKES och Finpro presenterade också sina förväntningar på projektet.

-Under seminariet underströks den stora globala efterfrågan på de nya energilösningar som skulle kunna testas och utarbetas på Åland. I många stora länder är behovet av nya energilösningar enormt men samhällsstrukturerna komplicerade.

      -  Det skulle också vara lättare för företag att be intresserade aktörer att komma till Åland än att själva marknadsföra idéerna runtom i världen, säger Mats Löfström.

Åland skulle enligt seminariets talare ha många starka sidor som försöksområde. Landskapet har de bästa vind- och solförhållandena i norra Europa och är samtidigt ett avgränsat samhälle med avancerad infrastruktur.

-Åland är inte för stort, men inte heller för litet, vilket gör Åland optimalt som testområde. Åland skulle fungera som referens och skyltfönster för smarta energilösningar och även kunna attrahera utländska investeringar, säger Löfström.

-Finland, som litet land, behöver all hävstång på den globala marknaden man kan få, och Åland har möjlighet att erbjuda en sådan för energilösningar. Det skulle vara i Finlands, finländska företags och Ålands intresse att projektet lyckades. Det är viktigt att kännedomen om projektet sprids och därför ville jag att projektet presenterades i riksdagen genom att ordna seminariet, säger Mats Löfström.

Mats Löfström

SFP om interpellationen: Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av Sdp, De gröna och Vänsterförbundet. SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.
Svenska riksdagsgruppen
idag kl. 09:57
61246_t.jpg

Trygga tillgången till svenskspråkiga barnledare 

Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet
Mikaela Nylander
igår kl. 14:01
61242_t.jpg

Brexit ger möjlighet för egen åländsk EU-parlamentsplats

Statsminister Juha Sipilä gav igår eftermiddag sin upplysning om aktuella EU-ärenden till Riksdagen. I den efterföljande debatten påtalade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström behovet av en åländsk europaparlamentsplats och påminde riksdagen och regeringen om en tidigare framställning till riksdagen i ärendet år 2006 samt regeringen Vanhanens principbeslut från år 2009
Mats Löfström
igår kl. 11:41
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets